Tjänster

SWE Marketing arbetar strategiskt och praktiskt med; 

Marknadsföring

 • Mässor
 • Events
 • Marknadsundersökningar
 • Katalogproduktioner
 • Cross Marketing koncept
 • Utveckling av nya mediekanaler
 • Flygfotografering med drönare

 

Affärsutveckling

 • Analyser och Värdering
 • Koncept och Produktutveckling
 • Destinationsutveckling
 • Utveckling av distributionskanaler

Projektledning

 • Förstudie
 • Planering
 • Genomförande
 • Uppföljning

Projektfinansiering

 • Partnersamverkan
 • EU-stöd

   

I nära samarbete med uppdragsgivaren

Våra uppdrag varierar i karaktär. Vissa uppdrag är rena enmansuppdrag medan andra kräver större organisationer och medverkan från många olika aktörer för att genomföra.

Det finns dock en gemensam nämnare. Alla uppdrag syftar på ett eller annat sätt till att utveckla en av det mest spännande och framtidsorienterade branscherna - svensk besöksnäring. Något vi liksom våra uppdragsgivare brinner för.

 

 


bbq
Karlatornet
 hs

Mobilt boende